…voor als uw boodschap begrepen moet worden!

Snel de leerstof tot je kunnen nemen en onthouden

Beeldtaal zorgt ervoor dat het in één keer duidelijk wordt en is veel leuker dan heel veel teksten tot je nemen.

Men onthoudt van wat men hoort slechts 10% - Van wat men leest slechts 20%
Maar van wat men ziet wordt 80% onthouden!

Een illustratie
zorgt voor duidelijkheid en voor een sneller begrip, hierdoor
kan vaak veel
tekst worden
vervangen

U ziet hier een aantal posters die wij mochten illustreren en vormgeven voor uitgeverij en onderwijs-instelling Innovam

begrijphet.nu

…maakt dat uw boodschap begrepen wordt!

© Begrijphet.nu