…voor als uw boodschap begrepen moet worden!

Illustratie

De gemeente Oosterhout vroeg om een illustratie voor het verduidelijke van de wijk en wat je daar als burger kan doen om samen met de gemeente het woongenot te verhogen.

Vervolgens is de illustratie toegepast in de vorm van flyers, posters en kleurplaten.

Oorkondes

Elk jaar is er de landelijke actie NederlandSchoon,
De deelnemende scholen krijgen aan het eind van deze actie een Oorkonde van de gemeente Oosterhout.

Flyers

Voor het werven van vrijwillegers worden er o.a. flyers gebruikt.
Door gebruik te maken van illustraties vallen de flyers op en worden beter gelezen.


Stickers

Als ondersteuning van kerkdorpen en buurt-beheerteams zijn er verschillende stickers ontworpen en gedrukt.

Communicatie

Veiligheid moet ook gecommuniceerd worden.
Het ontwerpen van duidelijke bebording is dan erg belangrijk.


Opvallen

Een eigen identiteit, onderscheidend, duidelijk en opvallend! Handhaving

begrijphet.nu

…maakt dat uw boodschap begrepen wordt!

© Begrijphet.nu